bclose

بایگانی برچسب برای:شیر تخمیری

نوشیدن سه لیوان شیر یا بیشتر در روز به سلامت استخوان‌های زنان آسیب می‌رساند.

فرآورده های پروبیوتیک مصرف کنید

پروبیوتیک ها میکروارگانیسم هایی است که به علت داشتن خواص مفید برای بدن مصرف می شود. سیستم گوارشی منبع بیش از ۵۰۰ نوع باکتری مختلف است. پروبیوتیک ها می تواند فلور طبیعی دستگاه گوارش را تقویت کند عملکرد روده ای را بهبود دهد و استحکام دیواره روده را حفظ کند. واقعیت های پروبیوتیک ها: مقابله […]