bclose

غذاهایی که به خواب شما کمک می کنند

غذاهایی که به خواب شما کمک می کنند

آنچه که می خورید روی خواب شما تأثیر می گذارد. یکی از کلید های خواب شب آرام است که مغز شما را آرام نگه می دارد و نه به سرعت. برخی غذاها به خواب آرام کمک می کنند؛ غذاهای دیگر بیدار می شوند.

تریپتوفان یک ماده پیشرونده از مواد آلوده کننده سروتونین و ملاتونین است. این به این معنی است که تریپتوفان مواد اولیه ی است که مغز برای ساخت این انتقال دهندههای آرامبخش عصبی استفاده میکند. تریپتوفان بیشتری را در دسترس قرار می دهد یا غذاهای حاوی این ماده یا با دیدن آن که تریپتوفان بیشتر به مغز می رسد، به شما کمک می کند خواب آلودگی را تجربه کنید. از سوی دیگر، مواد مغذی که تریپتوفان را در دسترس کم می کنند، خواب را مختل می کنند.

به گزارش تیم ترجمه بهنود پرس ، خوردن کربوهیدرات ها با مواد غذایی حاوی تریدوپان باعث می شود که این اسید آمینه آرام برای مغز بیشتر شود. یک وعده غذای کربوهیدرات بالا باعث آزاد شدن انسولین می شود که از جریان خون آن آمینو اسیدها که با تریپتوفان رقابت می کند، پاک می شود و بیشتر این آمینو اسید آمینه باعث التهاب طبیعی می شود و به مواد مغذی ناشی از خواب، مانند سروتونین و ملاتونین . خوردن غذای حاوی پروتئین بدون کربوهیدرات همراه شما ممکن است شما را بیدار نگه دارد، زیرا غذاهای غنی از پروتئین نیز حاوی اسید آمینه، تیروزین است که مغز را جذب می کند.
برای درک چگونگی همکاری تریپتوفان و کربوهیدرات ها برای آرام کردن شما، اسید آمینه های مختلف را از غذاهای پروتئین به عنوان مسافران در یک اتوبوس تصویر کنید. یک اتوبوس حاوی تریپتوفان و تیروزین به سلول های مغزی می رسد. اگر مسافران “تیروزین” بیشتر از اتوبوس بیرون بیایند و به سلولهای مغز وارد شوند، فعالیت نوروپاتیک افزایش خواهد یافت. اگر اسیدهای آمینه تریپتوفان بیشتر از اتوبوس بیرون بیایند، مغز آرام خواهد شد. همراه با برخی از انسولین است که قارچ کربوهیدرات در جریان خون است. انسولین اسیدهای آمینه تیروزین را در اتوبوس نگه می دارد، به طوری که اثر تریپتوفان آرام بخش مغز بالاتر از اثر تیروزین مغزی است.

با انتخاب پروتئین و یا وعده های غذایی غنی از کربوهیدرات، می توانید از این مزیت بیوشیمیایی استفاده کنید، بسته به اینکه آیا می خواهید مغز را تحمل کنید یا آن را کند کنید. برای دانش آموزان و بزرگسالان کار، پروتئین بالا، وعده های متوسط ​​کربوهیدرات برای خوردن صبحانه و ناهار بهتر است. برای شام و میان وعده های خوابیدن، غذا یا میان وعده هایی را که در کربوهیدرات های پیچیده زیاد هستند، بخورید، با مقدار کمی پروتئین که فقط تریپتوفان به اندازه کافی برای استراحت مغز است. یک میان وعده کربوهیدرات، به ویژه یک قند کمچرب، به احتمال زیاد به شما کمک می کند خوابید. شما از اثرات ناشی از خواب تریپتوفان خسته شده اید و ممکن است اثر غلتکی قند خون را کاهش دهید و سپس هورمون های استرس ای را که بیدار می شوند بسوزانید. بهترین میان وعده غذای خوابیده ای است که هر دو کربوهیدرات های پیچیده و پروتئین و شاید کلسیم را دارند. کلسیم به مغز کمک می کند تا از تریپتوفان برای تولید ملاتونین استفاده کند. این امر توضیح می دهد که چرا محصولات لبنی که حاوی هر دو نوع تریپتوفان و کلسیم هستند، یکی از غذاهای پرخطر خواب هستند.

بدون دیدگاه

پاسخ دادن