bclose

تقویت هوش نوزاد با شیر مادر

تقویت هوش نوزاد با شیر مادر

چندین مطالعه نشان داده اند که ممکن است میان تغذیه با شیر مادر و ضریب هوشی (IQ) بالا رابطه ای وجود داشته باشد. به نظر می رسد که کودکانی که به مدت ۶ ماه یا بیشتر از شیر مادر تغذیه می کنند بیشترین بهره را می برند. به گزارش بهنود پرس ، متخصصین می گویند تماس عاطفی که حین شیر دادن شکل می گیرد احتمالاً در افزایش ضریب هوشی نقش دارد ولی نقش اصلی احتمالاً به عهده اسید های چرب است که در تکامل مغزی نقش خود را ایفا می کنند.

منبع: کتاب غذا در قرآن / مهندس مصطفی بیان (مدیر مسئول و سردبیر بهنود پرس) / چاپ دوم / انتشارات آهنگ قلم

کتاب را می توانید از طریق سایت بهنود پرس خریداری کنید

بدون دیدگاه

پاسخ دادن