bclose

عناصر اصلی معدنی مورد نیاز بدن را چگونه تامین کنیم

اشتها آور

عناصر اصلی معدنی مورد نیاز بدن را چگونه تامین کنیم

سدیم: توزیع این عناصر در رژیم غذایی، به طرز ملاحظه ای بر اساس کشورهای مورد نظر متفاوت می باشد. به هر حال، غلظت آن ها در بدن، طیفی از ۱ تا ۱۰ گرم در روز، به خوبی تنظیم می گردد. در انسان جذب بیش از اندازه ی سدیم، منتج به «فشار عروقی» می شود. دفع از ادرار، معمولا تنها روش دفعی می باشد، البته به استثنای زمانی که فرد در معرض تمرین جسمانی شدید قرار گرفته و یا این که در هوای داغ، واقع شود.
به گزارش بهنود پرس، مواد غذایی گیاهی طبیعی، دارای مقادیر کمی از سدیم می باشند، به استثنای مقداری از گونه های سبزیجات (مثل اسفناج)، میوه جات که همیشه کمبود سدیم دارند.

مواد غذایی همچون گوشت،‌ غذاهای دریایی و تخم مرغ را از دیگر مواد خوراکی جدا نگهداری کنید.

پتاسیم: پتاسیم در سبزیجات و گوشت در مقادیر قابل توجهی وجود دارند. خروج این عنصر همانند سدیم تقریبا به طور کامل از طریق ادرار می باشد. مقدار پتاسیم در غذاهای تازه بیشتر از غذاهای نگهداری شده می باشد. عموما گیاهان مقادیر پتاسیم بیشتری از سدیم دارند.
کلسیم و فسفر: این دو عنصر به یکدیگر مربوطند. زیرا جذب مشترک آنها سودمند واقع می گردد. نسبت ایده آل و مطلوبی که میان این دو عنصر وجود داشته باشد حدود ۷ – ۱ است. محصولات لبنی (شیر، ماست و پنیر) از این نقطه نظر بسیار جالب می باشد. کلسیم به عنوان ترکیب تشکیل دهنده «قالب اسکلتی» بسیار قابل توجه است (یک کیلوگرم کلسیم)، این عنصر حدود ۲۵ درصد از استخوان خشک را تشکیل می دهد. بعضی اوقات گیاهان، اسیدهای «اکسالیک» و «فیتیک» را تولید می کنند که باعث می شود کلسیم، غیر محلول گردد. فسفر که به خوبی به کلسیم در اسکلت متصل شده، این عنصر به دلیل نقش متابولیکی خود از اهمیت خاصی برخوردار است. جذب آن به ویتامین D وابسته می باشد. توزیع آن در غذاها به مراتب بهتر از توزیع کلسیم است. در بدن، فسفر همیشه به فرم «فسفات»، «فسفو پروتئین ها»، «فسفو لیپیدها» و «اسیدهای نوکلئیک» در سلول وجود دارد. این عنصر همچنین در «آنزیم های چرخه ی فسفات»، «فسفاتازها» و «کینازهای پروتئینی» از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
خروج از طریق ادرار است.
منیزیم: تغییر رژیم غذایی به سمت که غذا بیشتر تصفیه شده باشد، منتج به کاهش در مقدار منیزیم می گردد. میزان این عنصر در بدن انسان، ۳۰ – ۲۵ گرم می باشد، که نیمی از این مقدار در استخوان بوده و تقریبا غیر قابل تعویض می باشد.

بدون دیدگاه

پاسخ دادن