bclose

ریواس مانع نرم شدن استخوان می شود.

ریواس مانع نرم شدن استخوان می شود.

ریواس اگرچه نوعی سبزی است اما سرشار از خواص غذایی است. این نوع سبزی به فراوانی در خراسان بویژه در نیشابور در اوایل اردیبشهت ماه دیده می شود.
به گزارش بهنود پرس، نتایج بررسی ها نشان می دهد، ریواس خاصیت ضد سرطانی دارد و خطر بروز سرطان را کاهش می دهد. همچنین خوردن یک تکه خام ساقه ریواس، ترشح اسید معده را متعادل می کند. خاصیت ضدباکتریایی دارد و در صورت مصرف موضعی روی زخم مانع از بروز عفونت های استافیلوکوکوس اورئوس (Staphylococcus oureus) می شود.

پتاسیم موجود در آن به سوخت و ساز بدن کمک می کند، در نتیجه باعث کاهش وزن می شود.
حاوی کلسیم است و مانع نرم شدن استخوان می شود. هر یک پیمانه ریواس حاوی ۱۰۵ میلی گرم کلسیم است.

بدون دیدگاه

پاسخ دادن