bclose

بزرگ‌ ترین گل‌ کلم جهان

بزرگ‌ ترین گل‌ کلم جهان

یک کشاورز ۶۹ ساله که از اهالی نیوارک انگلیس است توانسته بزرگ‌ترین گل‌کلم جهان را پرورش دهد. این کشاورز که پیتر گلزبروک نام دارد، در زمینه پرورش بزرگ‌ترین سبزیجات جهان، تاکنون پنج رکورد را از آن خود کرده است. این کلم با حدود ۲۷ کیلو وزن، ۲۰ برابر دیگر گل‌کلمها وزن دارد.

بدون دیدگاه

پاسخ دادن