bclose

آیا سویا در بهبود سرطان پروستات موثر است؟

آیا سویا در بهبود سرطان پروستات موثر است؟

سرطان پروستات جزئ شایع ترین سرطان های بدخیم و دومین عامل مرگ ومیر ناشی از سرطان در مردان در آمریکا و کشورهای غربی است اما شیوع آن در کشورهای آسیایی به مراتب کمتر است. مشاهدات نشانگر این مطلب هستند که سرطان پروستات با دریافت سویا و غذاهای حاوی سویا ارتباط معکوسی دارد و شاید این علتی جهت توضیح توزیع جغرافیایی این سرطان باشد چراکه مصرف سویا در کشورهای غربی بسیار پایین است و به همین ترتیب در کشورهای آسیایی بالاست. اگرچه به صورت مکرر از سویا به عنوان عامل پیشگیری کننده از سرطان پروستات یاد شده ولیکن تا به حال این فرضیه در مرحله نهایی بیماری مورد آزمایش قرار نگرفته است.
جمعیت بالایی از مردان(حدود ۴۸-۵۵ درصد) مبتلا به سرطان پروستات از مکمل های غذایی شامل محصولات سویا استفاده می کنند. با این حال هیچ مدرکی وجود ندارد که مکمل سویا اثرات مفیدی برای مردان مبتلا به سرطان پروستات دارد. سویا شامل ترکیبات مختلف از جمله ایزوفلاوون هاست که دارای فعالیت ضد سرطان در مطالعات آزمایشگاهی هستند.
در این بررسی که اخیرا انجام شده است محققین به این موضوع پرداختند که آیا مصرف روزانه پروتئین سویا بر پایه مکمل می تواند سبب کاهش نرخ عود بیماری یا به تاخیر انداختن عود مجدد سرطان پروستات در مردان با احتمال خطر بالای عود مجدد بیماری،  پس از پروستاتکتومی شود؟
این مطالعه از سال ۱۹۹۷تا ۲۰۱۰ به طول انجامید و۱۷۷ مرد مبتلابه سرطان پروستات را مورد بررسی قرار داد، مداخله به وسیله مکمل ها ۴ ماه پس از جراحی آغاز شد و به مدت ۲ سال به طول انجامید، آنتی ژن اختصاصی سرطان پروستات (PSA) در فواصل هر ۲ماه در سال اول پس از مداخله و پس از آن هر ۳ ماه ۱ بار اندازه گیری شد.
شرکت کنندگان به صورت تصادفی به ۲ گروه تقسیم شدند گروه اول، گروه مداخله شامل ۸۷ نفر بود که روزانه یک سروینگ پودر نوشیدنی حاوی ۲۰ گرم پروتئین سویا دریافت می کردند و گروه دوم شامل ۹۰ نفرکه دارونما (کلسیم کازئینات) دریافت کردند.
پس از تجزیه و تحلیل داده ها مشاهده گردید که ۳/۲۸ درصد از شرکت کنندگان با عود بیماری در مدت ۲ سال مواجه شدند (سطح PSA آنها بالاتر از ۰۷/. بود)، ۲۲ شرکت کننده (۲/۲۷ درصد) در گروه مداخله و ۲۳ نفر در گروه دارونما(۵/۲۹ درصد)  دچار عود فاکتورهای بیوشیمیایی سرطان پروستات شدند،
نکته عملینتایج مطالعات حاکی از این است که مصرف سویا در زمان ابتلا به سرطان اثر قابل توجه ومعنی داری  در درمان نخواهد داشت ولیکن در صورتی که این ماده غذایی بخشی از الگوی غذای فرد از ابتدای زندگی باشد می تواند نقش مهمی در پیشگیری از این بیماری ایفا کند لذا بهتر است از سویا به عنوان ماده غذایی مفید در سبد غذایی خانواده بهره برده شود .

منبع: پزشک شما

بدون دیدگاه

پاسخ دادن