bclose

بایگانی دسته برای:تبلیغات در سایت

معرفی واحد تولیدی و خدماتی شما

معرفی واحد تولیدی و خدماتی شما نرخ درج آگهی به صورت گزارش داستانی : ردیف اول : ماهیانه پانصد هزار تومان ردیف دوم : ماهیانه چهارصد هزار تومان ردیف سوم به بعد : ماهیانه سیصد هزار تومان متقاضیان جهت درج آگهی های خود در نشریه می توانند از طریق آدرس الکترونیک Behnoud.mag@gmail.com درخواست خود را […]